Fullt ut!

Utvärdering

För att uppnå högt ställda mål och kunna hålla leveranstider och öppningsdatum kräver detta exakt planering och återkommande avstämningar.

Vi jobbar därför med att skapa en modell för att tillsammans med kunden utvärdera projektet/-en i sin helhet.
Denna modell skall även den ingå i Laborma Standard!