Om Laborma

Att från rum till nyckelfärdig butik/lokal designa, utveckla, bygga och leverera helhetslösningar av butikskoncept för fackhandeln, detaljhandeln samt inredningskoncept för hotell, restaurang och offentlig miljö.